دورهمی مدیران کارآفرین بندرعباس

سه شنبه مورخ 1395/12/03 ساعت 5:30 در دفر خانه مدیران کارآفرین بندرعباس جلسه و دورهمی به میزبانی نیک ترابر بندر با حضور مدیران برجسته کارآفرین بندرعباس برگذار گردید و پیرامون موضوعات مختلف صحبت شد

در ابتدای این نشست جناب موسوی مدیریت موسسه زبان دی به مدت نیم ساعت مباحث مرتبط با کسب و کار را به زبان انگلیسی مطرح نمودند که با مشارکت مدیران دیگر به پایان رسید

در ادامه جلسه با محوریت موضوع آزاد ادامه پیدا کرد و مدیران به بحث و گفتگو در رابطه با نحوه تعامل مدیران جوان آینده با شرایط کاری حاضر در محل کار و موفقیت در کسب و کار پرداختند

جلسه راس ساعت 8:30 با اهدای جوایز از طرف شرکت حمل و نقل جاده ای نیک ترابر بندر به هر یک از مدیران کارآفرین بندرعباس به پایان رسید و از حضور و مشارکت در جلسه از آنها تشکر و قدردانی شد