دیدار نوجوانان باشگاه فوتبال اتحاد آبکنار و بازیکنان تیم ملوانان لاهیجان