استفاده از پروتکل امن HTTPS برای وبسایت نیک ترابر بندر

افتخار این را داریم اعلام نماییم اولین شرکت حمل و نقل داخلی جاده ای در استان هرمزگان می باشیم که خدمات مبتنی بر وب خود به صاحبین کالا و نمایندگان را در بستری امن و رمزگذاری شده ارائه می دهیم

تمامی اطلاعات دریافتی و ارسالی به وبسایت نیک ترابر بندر رمزگذاری می شوند و امکان افشای اطلاعات به کمترین حد خود رسیده است